Info

Testimonial: Justine

 
Hoe kan ik helpen?

Door een arm weeskind dat je wilt gaan sponsoren uit te zoeken vanuit de wachtlijst. Na de toewijzing van het kind begin je in principe door je maandelijkse sponsoring het kind te ondersteunen. Sponsoring begint vanaf de leeftijd van drie jaar. Vanaf die leeftijd kunnen de kinderen naar de kleuterschool (babyklas) en zo door naar lager en middelbaar onderwijs. Afhankelijk van de talenten van het kind gaat het door naar hoger onderwijs of naar een beroepsopleiding. De maximumleeftijd tot wanneer CCP een kind ondersteunt is momenteel 23 jaar. Het sponsorbedrag per kind is €33,= per maand. CCP sponsort rond de 300-310 kinderen, waardoor de menselijke maat behouden blijft.

Kijk en luister hier naar Lotte’s verhaal toen ze Caroline voor het eerst bezocht.

Klik hier om meteen naar de wachtlijst te gaan.


Hoe word ik op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van het  kind dat ik ondersteun?
 Een sociaal werker die bij CCP Uganda in dienst is, schrijft soms een verslagje met eventuele bijzonderheden over de ontwikkeling van het kind. Ook proberen we jaarlijks een korte video groet van het kind naar de sponsor te sturen via WhatsApp of e-mail Je ontvangt ook om de twee jaar een foto van het kind.

Kan ik ook nog iets doen voor de andere leden van de familie?

Met kerst benaderen wij je voor een vrijwillige kerstgift. Vaak wordt hiervan een cadeau gegeven dat ook nuttig is voor het hele gezin, bijvoorbeeld een pan of een matras. Maar ook wordt hier het Kerstkamp van betaald. Verder ontvangt in principe elk gezin 2 geiten om voor inkomen te zorgen. In hele dringende situaties bouwen we voor de weduwe (of oma/tante) een nieuw huisje. Dit doen we via de doorlopende actie ‘een tweede huis in Uganda’.  klik hier voor informatie over dit project.


Kan ik schrijven met het kind dat ik help?

Post, helemaal uit Nederland, is voor elk kind een groot feest! Het kind ervaart door jouw post dat er iemand speciaal in hem of haar geinteresseerd is. Jouw brief, kaart of foto geeft het kind eigenwaarde en het stimuleert enorm! Vermeld altijd naam en nummer van het kind. Sommige namen lijken erg op elkaar of worden soms net iets anders geschreven.

Je kan je brieven/kaarten/foto’s sturen naar:

Christian Childcare Programme
P.O. Box 1254
Mbale Uganda
East Africa

Let op:

  • Noteer niet je adres op de brief of envelop. Wanneer dit adres in Uganda bekend is, kan je soms benaderd worden met bedelbrieven van familieleden of bekenden. De kinderen zelf weten dat de europese steun gericht is op hun onderwijs en niet op andere aspecten.
  • Je brief kan lang onderweg zijn. Sommige kinderen wonen tamelijk ver weg in gebieden waar de terreinwagen van CCP slechts met moeite kan komen. 

Wat gebeurt er als het kind is afgestudeerd?

Wanneer het kind dat jij ondersteunt een studie heeft afgerond, ontvangt het Nederlandse secretariaat hiervan bericht. Wij informeren je daarover schriftelijk.

Door nog drie maanden door te sponsoren, bekostig je de ‘send-off package’ van het kind. De send-off package bestaat uit gereedschap, naaimachine, e.d. Tijdens deze drie maanden word je door ons secretariaat benaderd met de vraag of je door wilt gaan met ondersteunen van een nieuw arm weeskind. 

 


Bekijk de video uit Uganda: Een van onze jongste sponsors heeft contact met haar sponsorvriendinnetje.