ANBI informatie

Organisatienaam: Stichting Christian Childcare Programme

Klik hier voor de link naar CCP-2023 -fiscaal formulier fondsenwervende instellingen.

contactpagina

E-mailadres: info(at)ccp-uganda.org

Website: www.ccp-uganda.org

RSIN nummer: 807378082

KvK-nummer: 41145668

Bestuurders

Naam Functie (in bestuur sinds)

  • Fred Meijer voorzitter (09-12-1981)
  • Corrie de Groot secretaris (01-05-2014)
  • Harald Mikkelsen penningmeester (01-07-1985)
  • Martin Vink vice voorzitter (01-06-2024)

Activiteiten

Naast een sponsorprogramma, waar kwetsbare weeskinderen worden geholpen in het extended family systeem, exploiteert CCP twee scholen voor beroepsonderwijs en een kleuter- en lagere school. Verder heeft CCP een nood- en crisisopvang en een aantal programma’s voor IGA en voor community development. CCP runt ook een commerciële farm met geitenfokkerij van 85 hectare groot.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en medewerkers in Nederland zijn vrijwilligers. Er worden geen salarissen uitgekeerd. In sommige gevallen worden vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd, die ook weer als gift worden terug geschonken.

Documenten. Klik hier voor de meest recente versies van:

Actueel Beleidsplan
meest recent jaarverslag
meest recente jaarrekening