Stichting en bestuur

Welkom

Welkom op de website van CCP, voluit: Stichting Christian Childcare Programme!

Doelstelling van de Nederlandse Stichting CCP

CCP verleent sinds 1981 structurele hulp aan wezen en weduwen in Oost-Uganda door o.a.:

  • individuele sponsoring van weeskinderen van 3 tot 23 jaar. Klik hier voor onze wachtlijst
  • stimuleren van kwalitatief goed onderwijs
  • aanbieden van verschillende beroepsopleidingen aan inmiddels 5000 jongeren
  • opzetten van Income Generating Activities ten behoeve van de weduwen, zoals het geitenproject, zelfhulp- en spaargroepen en small businesses. meer weten over de Geitenbon? Klik dan hier!
  • runnen van een eigen farm met daarop een geitenfokkerij
  • bouwen van huisjes voor de allerarmsten.

Bekijk onze site en ontdek wat jij voor een wees of een weduwe in Uganda kunt betekenen!


De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is vinden plaats in Oost-Uganda, met name in en rond de stad Mbale.

In Uganda zelf is er een plaatselijke organisatie met dezelfde naam, het ‘Christian Childcare Programme’ (CCP), met een eigen Ugandees bestuur en staf. Het eigenlijke werk gebeurt door een gemotiveerd team van sociaal werkers, algemene stafleden en onderwijskrachten onder leiding van een Ugandese directie. Zoveel mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties.

Alle Nederlandse bestuursleden zijn zelf ook één of meerdere keren in Uganda geweest om het programma te bezoeken. De kosten voor de tickets worden niet uit de sponsorbijdragen gefinancierd. Mede hierdoor kunnen de overheadkosten in Nederland zo laag blijven. De laatste jaren bleef er niet meer dan 1% van alle bijdragen in Nederland om de kosten van de Stichting te dragen.


Bestuur

Alle bestuursleden en medewerkers in Nederland zijn enthousiaste vrijwilligers. Allen zijn zelf ook al een keer of vaker in Uganda geweest.

Het bestuur bestaat uit vier leden en wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers:

De drie ere-leden zijn mede oprichters en vervullen de rol van adviseur .

Fred Meijer voorzitter

Corrie de Groot

secr./sponsoradm.

Harald Mikkelsen

penningmeester
Martin Vinkvice- voorzitter

Paul Koppert
Frits Mostert
Henri Oosthoek

ereleden/ adviseurs
John Fransen
Lyda Meijer
Margriet Mikkelsen
Gertjan de Vogel
financiële adminstratie
projecten/ child wellfare
notulist/ child wellfare
webmaster

Even voorstellen… Fred Meijer

Fred is bestuurslid sinds de oprichting in 1981. Zijn rol binnen CCP Nederland is, naast voorzitter zijn, vooral gericht op communicatie met de staf en het bestuur in Uganda, (grotere) fondsenwerving en het onderhouden van de netwerken. Voor zijn pensionering werkte Fred als financieel directeur bij het Leger des Heils.

Even voorstellen… Corrie de Groot

Corrie is de schakel tussen de sponsors en de kinderen en communiceert hierover met onze social workers in Uganda. Doordat ze nagenoeg ieder jaar de kans krijgt om samen met Margriet en Lyda de kinderen te bezoeken weet ze veel over de kinderen. Tot haar pensionering werkte Corrie bij de politie.

 

Even voorstellen… Harald Mikkelsen

Na meegeholpen te hebben aan een ambulance voor West Uganda in 1983, is Harald in 1987 voor het eerst zelf naar CCP in Mbale gegaan. Sinds die tijd blijft hij zich als bestuurslid inzetten. In het dagelijks leven is Harald actief in  (micro)biologische gewasbescherming en bodemverbetering.

Even voorstellen… John Fransen

John verzorgt de financiële administratie van CCP Nederland. Sinds zijn eerste bezoek in Uganda in 2019 is hij nog meer gemotiveerd zijn werk voor CCP te doen. John let erop dat iedere euro die in Nederland wordt ontvangen, ten goede komt aan CCP Uganda.  Ook buiten CCP werkt John in de financiële administratie.

 

Even voorstellen… Lyda Meijer

Binnen CCP Uganda richt Lyda  zich vooral op projecten zoals de bouw van huisjes, de geitenprojecten en small businesses. Lyda, in het dagelijks leven homemanager, is al sinds 1981 betrokken bij het werk in Uganda. De eerste 20 jaar via Fred en sinds 2004 door de jaarlijkse bezoeken en de vergaderingen in Nederland.

 

Even voorstellen… Margriet Mikkelsen

Margriet vindt dat het werken voor de weduwen en wezen in Uganda een verrijkende ervaring is. Daarom is CCP  niet meer weg te denken uit haar leven. Tot haar pensioen werkte werkte ze als apothekersassistente. Binnen CCP Nederland geeft Margriet vooral secretariële ondersteuning. Jaarlijks bezoekt ze de kinderen in Uganda.

 

Even voorstellen… Gertjan de Vogel

Gertjan is al heel lang betrokken bij CCP. De eerste jaren als penningmeester, en daarna als webmaster. Dit sluit goed aan bij zijn beroep, want in het dagelijks leven is hij ICT ’er. In de begintijd heeft Gertjan het eerste computernetwerk voor de beroepsopleidingen aangelegd. 

 

Even voorstellen… Martin Vink

Martin is al lange tijd als sponsor bij CCP betrokken, maar vanaf 2020 zet hij zich samen met zijn vrouw Jorina in om fondsen te werven voor CCP. In het dagelijks leven werkt Martin als consultant in de logistiek. Per 1 juni 2024 is Martin toegetreden tot het bestuur als vice voorzitter.