Information on supporting a child

Ako môžem pomôcť?

Vyberte si chudobnú sirotu, ktorú chcete začať sponzorovať, z poradovníka čakateľov. Po spojení dieťaťa so sponzorom, začnete dieťa podporovať prostredníctvom svojho pravidelného mesačného sponzorského príspevku.

Sponzoring sa začína od troch rokov. Od tohto veku môžu deti chodiť do materskej školy (triedy pre malé deti) a potom ďalej na základné a stredné školy. V závislosti od talentu dieťaťa sa pokračuje vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo v odbornej príprave. Maximálny vek, do ktorého CCP podporuje dieťa, je v súčasnosti 23 rokov. Sponzorská čiastka na dieťa je 29 EUR = mesačne.

Sledujte a počúvajte príbeh Justine.

Kliknite sem a prejdete priamo na zoznam čakateľov (v angličtine).

Ako budem informovaný o pokroku dieťaťa, ktoré podporujem?
Dvakrát ročne dostanete list od dieťaťa prostredníctvom sekretariátu. CCP.

Sociálny pracovník, ktorý je zamestnaný v CCP Uganda, niekedy napíše podrobnú správu o vývoji dieťaťa. Každé dva roky dostanete aj fotografiu dieťaťa.

Čo ďalej môžem urobiť pre ostatných členov rodiny?

Na Vianoce vám pošleme email s prosbou o dobrovoľný vianočný darček. Často sa dáva darček, ktorý je užitočný tiež pre celú rodinu, napríklad panvica alebo matrac. Ďalej je možnosť zaplatiť vianočný tábor pre dieťa. Tiež môžete darovať rodine 2 kozy, aby si mohli zabezpečiť príjem. Vo veľmi naliehavých situáciách postavíme nový dom pre vdovu (alebo babičku/tetu). Robíme to
prostredníctvom pokračujúcej akcie „druhý domov v Ugande“. Kliknite sem pre viac informácií o tomto projekte.
Môžem napísať dieťaťu, ktoré podporujem?
Pošta až z Holandska predstavuje veľkú radosť pre každé dieťa! Dieťa si prostredníctvom vášho listu uvedomí, že sa o neho niekto osobitne zaujíma. Váš list, pohľadnica alebo fotografia dodáva dieťaťu sebavedomie a nesmierne ho stimuluje! Vždy uvádzajte meno a číslo dieťaťa. Niektoré mená sú si veľmi podobné alebo niekedy napísané trošku odlišne. Svoje listy, pohľadnice / fotografie môžete posielať na adresu:

Christian Childcare Program

P.O.Box 1254
Mbale Uganda
East Afrika

Pozor:
Na list ani na obálku nepíšte svoju adresu. Ak túto adresu v Ugande spoznajú, niekedy vás môže kontaktovať člen rodiny alebo známy so svojimi požiadavkami.
Samotné deti vedia, že európska podpora sa zameriava na ich vzdelávanie, a nie na potreby. Doručenie listu môže niekedy trvať veľmi dlho. Niektoré deti žijú dosť ďaleko v oblastiach, kde terénne vozidlo CCP môže prísť len s ťažkosťami.

Čo sa stane, keď dieťa doštuduje?
Keď dieťa, ktoré podporujete, dokončí štúdium, holandský sekretariát bude o tom oboznámený. Následne Vás budeme vás písomne informovať. Ak sa rozhodnete sponzorovať ďalšie tri mesiace, Vaše financie budú použité na „štartovací balíček“ dieťaťa, ktorý pozostáva z pracovných nástrojov, šijacieho stroja atď. Počas týchto troch mesiacov vás náš sekretariát osloví s otázkou, či chcete ďalej podporovať ďalšiu chudobnú sirotu.