Darujme deťom v Ugande dôstojný život.

Už ste o tom niekedy premýšľali, aké je to podporovať dieťa na diaľku? Tu je návod ako na to. Vyberte si dieťa blízke vášmu srdcu, kontaktujte nás, my sa s ním spojíme a môžete začať. Vy zmeníte život jednej sirote v Afrike a ono zmení vašu celú rodinu.

Sponzoring dieťaťa sa začína od troch rokov, niekedy neskôr, vďaka tomu dieťa môže navštevovať materskú školu, potom pokračuje na základnej a strednej škole. V závislosti od možností a schopností môže dieťa pokračovať v odbornej príprave na zamestnanie, ale aj vo vysokoškolskom štúdiu. Možnosť vzdelania v anglickom jazyku dáva dieťaťu jedinečnú šancu zmeniť svoj život a posunúť kvalitu života v rovníkovej Afrike. Mesačná podpora 29 EUR zvyčajne trvá do ukončenia štúdia. Sociálny pracovník, ktorý je zamestnaný v CCP Uganda, Vás bude priebežne informovať o vývoji dieťaťa, zašle fotografiu, alebo video približne dva krát ročne. Rovnako budete mať možnosť sa kontaktovať s dieťaťom.

Kliknite sem na zoznam našich malých čakateľov

Čo ďalej môžem urobiť pre ostatných členov rodiny?

Na Vianoce Vám pošleme email o dobrovoľný vianočný darček pre súrodencov, širšiu rodinu dieťaťa. Prispieva sa dobrovoľne, ide o darček, ktorý je užitočný pre celú rodinu, napríklad panvica alebo matrac. Rovnako je možnosť zaplatiť vianočný tábor pre dieťa, kedy deti majú veľké prázdniny. Tiež môžete darovať rodine kozu, aby si mohli zabezpečiť príjem. Vo veľmi naliehavých situáciách postavíme nový dom pre vdovu, babičku, alebo tetu, ktorá sa stará o osirelé deti. Robíme to prostredníctvom projektu „Druhý domov v Ugande“.

Vypočujte si príbeh Justine.


Môžem napísať dieťaťu, ktoré podporujem?

Pošta až z Európy predstavuje veľkú radosť pre každé dieťa. Dieťa si prostredníctvom vášho listu uvedomí, že sa o neho niekto zaujíma. List, pohľadnica alebo fotografia dodáva dieťaťu sebavedomie a nesmierne ho stimuluje. Tieto deti sú väčšinou siroty. Vždy uvádzajte meno ak si píšete. Niektoré mená sú si veľmi podobné alebo niekedy napísané trošku odlišne, pripíšte aj pridelené číslo dieťa. Svoje listy, pohľadnice, fotografie môžete kedy-koľvek posielať na adresu:

Christian Childcare Program

P.O.Box 1254
Mbale Uganda
East Afrika

Dôležité upozornenie: na obálku nepíšte svoju adresu. Ak túto adresu v Ugande spoznajú, niekedy Vás môže kontaktovať člen rodiny alebo známy so svojimi požiadavkami. Samotné deti vedia, že európska podpora sa zameriava na ich vzdelávanie, a nie na potreby. Doručenie listu môže niekedy trvať veľmi dlho. Niektoré deti žijú dosť ďaleko v oblastiach, kde terénne vozidlo môže prísť len s ťažkosťami. Keď sa za nimi vyberieme, budeme Vás informovať včas.

Čo sa stane, keď dieťa doštuduje?

Keď dieťa, ktoré podporujete, dokončí štúdium, holandský sekretariát bude o tom oboznámený. Následne Vás budeme písomne informovať o posledných troch mesiacoch sponzorstva, kedy financie budú použité na „štartovací balíček“ pre dieťaťa. Pozostáva z pracovných nástrojov, šijacieho stroja, stolárskeho náradia atď. Počas týchto troch mesiacov Vás osloví naša organizácia s otázkou, či chcete ďalej podporovať ďalšiu chudobnú sirotu. Ďakujeme, za dôveru.