Wachtlijst en aanmelding

Op onze wachtlijst staan om privacy redenen geen foto’s van de kinderen. Vanzelfsprekend krijg je wel een foto wanneer je besluit één of meer van de kinderen te gaan sponsoren. Op de foto hiernaast staan willekeurige kinderen.
Onderaan deze pagina vind je het formulier om je keuze op te geven. Ook als je geen voorkeur hebt, kun je dat aangeven.

Wil jij het verschil maken in een van deze levens?


 

Regan

Regan is vijf jaar oud en hij heeft een broers en twee zussen. Hij is de jongste. Hij gaat naar school in P1. Zijn moeder overleed in december 2020 aan de gevolgen van zweren in de darm. Regan is niet erg gezond en heeft medisch onderzoek nodig.  De Vader liet alle kinderen in de steek en nu verblijven ze bij hun grootmoeder van moederskant die 70 jaar oud is.

Jonah

Jonah is geboren in 2015 en heeft 2 broers. Hij is de eerstgeborene. Jonah’s vader overleed in 2019 aan ernstige malaria. Zijn moeder leeft nog, maar ze is een klein boertje zonder inkomen. De moeder probeert in tuinen van andere mensen te werken om wat geld te verdienen voor de kost. Jonah zit op de CCP kleuterschool in de laatste klas.

Cyrus

Cyrus is geboren in 2015 en heeft 1 broer. Hij is de eerstgeborene. Cyrus’ vader overleed in 2019 aan ernstige meningitis. Zijn moeder leeft nog, maar Cyrus blijft bij zijn grootouders die voor hem proberen te zorgen. Hij zit op de NAF kleuterschool in de laatste klas. De moeder is een boertje zonder inkomen. De familie is erg arm.

Margret

Margret is geboren in 2014 en heeft 1 broer en 1 zus van verschillende vaders. Margret is de eerstgeborene. Haar vader overleed in 2018. Margrets zeer jonge moeder woont nu bij een andere man, die de andere kinderen niet accepteert. Margret is volledig in handen van de grootouders die ook hulp nodig hebben. De familie is erg arm. Margret gaat naar de st. Peters basisschool en zit in P1.

Mark

Voor Mark heeft zich een sponsor aangemeld!! Hartelijk dank!!

Aron en Mercy

Hebben inmiddels een sponsor, waarvoor hartelijk dank!

Joyce

Joyce werd als vierde geboren in een gezin met 2 jongens en 3 meisjes. Haar vader overleed vorig jaar na de beet van een giftige slang. Het gezin woont in ernstige armoede. De moeder probeert af en toe eten te verdienen door in de tuinen van anderen te werken. Joyce zit op de Messianic Primary school.

Mariam

Mariam werd op 14 juni 2014 geboren als tiende in een gezin met 5 jongens en 7 meisjes. De vader overleed in 2019 aan diabetes, zijn gezin in grote armoede achterlatend.  De moeder doet haar best om in haar kleine tuintje eten te kweken om haar grote gezin te voeden. Een van haar broertjes, Godfrey zit ook in het programma bij CCP. Mariam zit op de Bungwanyi primary school.

Peace

Peace werd op 6 juni 2016 geboren als derde in een gezin met 1 jongen en 2 meisjes. Haar vader overleed in 2019 aan een leverinfectie. De nog jonge moeder is arm en heeft zelfs ook geen ouders meer. Ook vanuit haar arme familie valt weinig hulp te verwachten. Peace ist in P1 op de Mutoto primary school.

 


Naam kind (of: geen voorkeur)
evt vast en mobiel
Een maandelijkse incasso heeft onze voorkeur!

klik hier om meteen naar het machtigingsformulier te gaan.