Legaat

Een legaat is een eenvoudige manier om een goed doel belastingvrij te steunen. Zo kun je ook na je overlijden het verschil maken voor bijvoorbeeld een kind in nood.

Je kan onze stichting laten opnemen als direct begunstigde van een bepaald bezit, van een deel van uw nalatenschap, of van een rest-nalatenschap na betaling van andere legaten.

In het geval van een legaat aan onze stichting, bevat het testament een tekst die exact omschrijft wat je onze stichting wilt nalaten; dit met vermelding van de wettige naam van de stichting.

Dit zou als volgt kunnen worden geformuleerd:
“Hierbij legateer ik, vrij van rechten en kosten, een legaat aan Stichting Christian Childcare Programme, Waterlinie 52, 2965 CC Nieuwpoort,
(gevolgd door het bedrag dat u wilt nalaten).

Door het opnemen van de term “vrij van rechten en kosten” worden successierechten en eventuele (notaris)kosten betaald uit de totale nalatenschap en niet door onze stichting, de ontvanger van het legaat.

CCP zal het legaat altijd beneficiair aanvaarden.