AVG / Privacy statement en data protocol

Privacy

Uw privacy is voor Stichting Christian Childcare Programme erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.

Inleiding

Stichting Christian Childcare Programme wil met goed onderwijs kinderen en jongeren een kans geven om zich te ontwikkelen. Onze medewerkers, partnerorganisatie, vrijwilligers en sponsors zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kwetsbare kinderen in Uganda naar school kunnen, de kwaliteit van het onderwijs verbetert en dat opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donoren, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Stichting Christian Childcare Programme.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Via verschillende formulieren op de website van Stichting Christian Childcare Programme, of wanneer u sponsor wordt of een gift doet, ons opneemt in uw nalatenschap of deelneemt aan een van onze acties, kunnen wij u persoonsgegevens vragen. Dit doet Stichting Christian Childcare Programme ook als u bij ons registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie aanvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt.

Stichting Christian Childcare Programme kan contactgegevens verzamelen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, gegevens over transacties, donaties of deelname, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt. We kunnen daarnaast informatie verzamelen die u via social media met ons deelt, als u ons liket, meedoet aan een actie of contact met ons zoekt.

Uw Persoonsgegevens en derde partijen

Stichting Christian Childcare Programme deelt uw persoonsgegevens nooit met derde partijen. Wij delen uitsluitend uw naam met onze partnerorganisatie in Uganda als u daar een kind sponsort. Wij zorgen ervoor dat zij voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Uw rechten

E-mail

Indien u zich hebt aangemeld voor onze e-mails, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Zijn mijn gegevens veilig bij Stichting Christian Childcare Programme?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Christian Childcare Programme fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Stichting Christian Childcare Programme maakt gebruik van een beveiligde computer die uitsluitend toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Eventuele gegevens die u in onze online formulieren invult, worden beveiligd verzonden. Stichting Christian Childcare Programme schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening geen derden in met uitzondering voor de organisatie waar onze website wordt gehost. Met deze organisatie is conform de AVG een verwerkingsovereenkomst gesloten. Al onze medewerkers worden verplicht om Uw Persoonsgegevens te beschermen.

Datalekken

Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen toch een datalek mocht optreden, dan wordt dit gemeld aan het bestuur. Maatregelen om herhaling te voorkomen worden besproken en genomen en betrokkenen worden ingelicht.

Ernstige datalekken zullen conform wet- en regelgeving bij de daartoe aangewezen autoriteit worden gemeld.

Cookies

Stichting Christian Childcare Programme gebruikt geen cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van u computer wordt opgeslagen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heb u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen & opmerkingen

Voor vragen over onze privacyverklaring kun u contact opnemen met: Stichting Christian Childcare Programme, Waterlinie 52, 2965 CC, Nieuwpoort, Nederland of mailen via ons contactformulier.

Wijzigingen privacystatement

Stichting Christian Childcare Programme behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan dit Privacystatement. We adviseren u het privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

25 mei 2018