Holandská nadácia CCP na pomoc deťom v Ugande

Ciele CCP Holandsko:


Od roku 1981 je predmetom činnosti Holandskej nadácie CCP poskytovať štrukturálnu pomoc sirotám, vdovám a tetám, ktoré sa starajú o deti vo východnej Ugande:

  • a to prostredníctvom individuálneho sponzoringu sirôt vo veku od 3 do 23 rokov veku. Kliknite na zoznam Pozrite si deti, ktoré čakajú na podporu kvalitného vzdelávania
  • organizujeme rôzne kurzy odbornej prípravy, ktoré absolvovalo doteraz viac ako 5 000 mladých ľudí. Veríme, že sa nám podarí zvýšiť možnosti príjmov pre vdovy a starajúce sa ženy
  • vytvorili sme úspešný projekt “ Daruj KOZU“ kozí projekt (IGA) je venovaný pre svojpomocné a záchranné komunity vidieckych žien
  • Navštívte našu stránku a zistite, čo môžete urobiť pre siroty a vdovy v Ugande

V Ugande existuje miestna organizácia s rovnakým názvom „Christian Childcare Program“ (CCP) s vlastnou Ugandskou radou a zamestnancami. Dennú prácu vykonáva motivovaný tím sociálnych pracovníkov, administratívy a pedagogických zamestnancov pod kompletným ugandským vedením a radou. CCP Uganda v maximálnej možnej miere spolupracuje s inými organizáciami. Každoročne navštevujeme partnerskú organizáciu v Mbale. Naše náklady nie sú financované z príspevkov sponzorov.