Wie zijn wij?

CCP verleent sinds 1981 structurele hulp aan wezen en weduwen Uganda door:

  • Individuele sponsoring van kinderen in de thuissituatie. Geen weeshuizen, maar aansluiten bij de Afrikaanse cultuur van de ‘extended family’.
  • Het aanbieden van verschillende beroepsopleidingen en kleuteronderwijs
  • Het ondersteunen van weduwen door ‘Income Generating Activities’.

CCP biedt zonder onderscheid hulp aan ieder kind dat hulp nodig heeft. We worden daarbij in beweging gezet door de Bijbel, die ons op talloze plaatsen daartoe oproept.

Help weduwen, en bescherm kinderen zonder vader. Jesaja 1:17