Project 1. Maatschappelijk werk

Een fonds waarvan in bijzondere situaties gebruik gemaakt kan worden. Zoals bij  child-headed homes / kinderen die ZONDER ouders/verzorgers leven. Child-headed homes, een huis waar het kind het hoofd is... Je voelt dat dit tegen alles ingaat, juist in Uganda, waar de familiebanden zeer hecht zijn. Bijna alle kinderen die wees zijn of in situaties verkeren waar de ouder niet kan zorgen voor het kind, vinden bij andere familieleden onderdak. Een weeshuis is dan ook niet gebruikelijk in Uganda. Door de tragische gevolgen van AIDS, vallen er met name in dit vangnet gaten en uiteindelijk beginnen er juist in deze tijd de schrijnende situaties te ontstaan van kinderen die er letterlijk alleen voor staan. Ook komt het voor dat zo'n kind in een boardingschool wordt ondergebracht wat ook extra kosten met zich meebrengt.

Onder dit steunfonds vallen ook de volgende projectjes:

  • Muskietennetten  (10 euro per stuk)
  • Lunch voor de kinderen (ong 20) in arme buitengebieden (10 euro per lunch)
  • Zeep en suiker (voor 15 gezinnen 15 euro)
  • Matrassen  (20 euro per stuk)
  • Startpakketten tienerzwangerschap (25 euro per stuk)
  • Latrines / buitentoiletten (100 euro per stuk)


Project 2. Jaarlijkse kinderkamp

Het jaarlijkse kamp is een geweldige gelegenheid voor de werkers van CCP om intensief contact met alle sponsorkinderen te hebben. Ook krijgen de kinderen tijdens het kamp zo nodig medische zorg, goed eten, spel en ontspanning en is er tijd voor contact met elkaar. 

Project 3. Geitenproject

Speciaal voor diegenen die eens iets anders dan een bos bloemen of een fles wijn voor hun verjaardag willen krijgen, hebben wij een originele cadeautip bedacht. U vraagt om een geiten cadeaubon! Stuur uw familie/vrienden de link mee naar onze site, daar kunnen zij een gift overmaken aan ons geitenproject en vervolgens de geitenbon uitprinten en deze aan u overhandigen op het feest!


Afspraak is dat het maatschappelijk werk gezinnen selecteert die geschikt zijn om aan de slag te gaan om inkomen te verwerven of te verhogen. Niet bij elk gezin past een geit dus evt. wordt er gezocht naar een andere activiteit om het inkomen te verhogen. Bijv. aan-plant van (fruit)bomen of een koppel kippen of gereedschap om te werken. Men moet zelf komen met een geschikt plan om het inkomen te verhogen. Er wordt zoveel mogelijk in groepen gewerkt zodat men elkaar gaat helpen en men leert samen te werken. De groepen staan onder leiding van een vrijwilliger en het sociaal werk.


Om niet met lege handen te staan als je naar een verjaardag gaat, kun je op onze CCP site een geitencadeaubon downloaden (Klik hier).
En omdat dit verjaardagscadeau fiscaal aftrekbaar is, kun je meer geven!

 

 

 

Project 4. Huisvestingsproject

Sinds een aantal jaren zijn we gestart met het bouwen van eenvoudige huisjes voor families in zeer schrijnende woonsituaties. Deze  huisjes hebben stuk voor stuk weduwen enorm geholpen om te overleven. 

Daarnaast helpen wij met het aanbrengen van dakgoten en plaatsen we een watertank als opvangmogelijkheid om het regenwater op te slaan (rainwater harvesting). Elk huisje kost ongeveer 2500 euro.

Project 5. Landbouwproject

Om in de eigen schoolmaaltijden te kunnen voorzien en ook vanwege de regelmatig terugkerende periodes van voedseltekort heeft CCP een landbouw project in Bunambutye, 40 km vanaf Mbale.

CCP heeft een farm met 85 hectare vruchtbare grond. Het enige, maar ook een groot probleem zijn de hevige regens geweest aan het begin van het oogstseizoen. Met behulp van een vrijwilliger die wateringenieur is, werd een plan uitgewerkt om het water zoveel mogelijk te beheersen.  Daarnaast helpt een bedrijf in gewasbescherming ons om met beter zaaimateriaal een goede start te maken. 

De farm ligt in een afgelegen gedeelte van Oost-Uganda, waar weinig werkgelegenheid is. Dit landbouwproject biedt aan deze arme bevolkingsgroep tevens extra werkgelegenheid!

Een Massy Ferguson tractor en aanhanger, een mais plantmachine, twee ploegen, een rotor eg en een maaier vormen het gereedschap waarmee het werk wordt gedaan. 

Na een aantal magere en mislukte oogsten werd in 2014 een recordoogst binnen gehaald van 96 ton mais. 

 

 

 

Project 6. Waterproject

In november 2010 bezochten wij een basisschool in Bufulubi . Deze school was  uitgekozen om mee te doen aan een programma voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voor meer dan 1000 leerlingen was er geen water beschikbaar was. Handen konden niet worden gewassen, er kan ook niets gedronken worden. Ook zijn er geen toiletten. Kinderen moesten na schooltijd kilometers lopen om in jerrycans vies water te halen. Ook was er in het hele dorp geen pomp.

Inmiddels is in november 2012 de pomp in Bufulubi feestelijk geopend, hieronder ziet u een kort filmpje van een groep dolblije kinderen bij de pomp!

Om nog een aantal van deze scholen (die zelf een schoolverbeteringscommissie hebben gevormd) te helpen, wil CCP een put boren en een pomp plaatsen. We willen hierin samenwerken met de  lokale overheid en de gemeenschap zelf. Ook proberen we zowel lokaal als in Nederland aan fondsen te komen. Niet alleen scholen, maar ook gezinnen willen we door het project 'rainwater harvesting' aan dakgoten en watertanks te helpen. Ook het opzetten van sanitatie cursussen ligt in onze doelstelling.

 

 

 

 

 

 

Project 7. HIV-AIDS fonds

Helaas hebben we binnen CCP nog steeds een fors aantal kinderen dat vanaf de geboorte besmet is met HIV. Om deze kinderen de goede zorg te kunnen geven zijn niet alleen medicijnen nodig, maar ook goede voeding om de weerstand te verbeteren.  Om de kosten hiervan te dragen heeft CCP een speciaal HIV-AIDS fonds ingesteld. Soms vragen mensen of we een klein project weten voor bijvoorbeeld een jubileumgift. U kunt dan ook aan dit fonds denken. Van  harte aanbevolen!!!