Naši malí čakatelia

Na našom zozname nie sú z dôvodu ochrany osobných údajov žiadne fotografie detí. Fotografiu Vám zašleme ako sa rozhodnete sponzorovať jedno alebo viacero detí zo zoznamu. Môžete si vybrať z viacerých dolu uvedených detí. Kontaktujte nás cez registračný formulár v dolnej časti. Na obrázku sú náhodné deti.

Zmeňte život jednému z týchto detí. Vďaka Vám sa naučí po anglicky, dostane vzdelanie, možnosť zdravotnej starostlivosti a tým šancu na dôstojný život v Ugande.

Click here to go to the English page with the waiting list!

ZMENÍŠ ŽIVOT JEDNÉMU Z TÝCHTO DETÍ?

Meno dieťaťa (alebo: bez preferencie)
send me news update by mail twice a year