Rodinná škola

Materská škola De Family
CCP otvorila v roku 2019 krásnu materskú školu. Do týždňa bola plná prevažne predškolákov z (chudobnej) štvrte v okolí školy.
Počas prázdnin sa v škole môžu ubytovať ohrozené siroty. Nie je to detský domov, ale prázdninová adresa. Po zvyšok roka zostávajú tieto deti na internáte. V Ugande je to oveľa bežnejšie ako u nás.