In memoriam Peter Koppert

In 1981 werd stichting Evangelische Hulp Uganda opgericht. Later veranderde onze naam in CCP. Peter Koppert was onze eerste voorzitter. Na enkele jaren werd Peter opgevolgd door zijn broer Paul. Op 20 juni moesten we na een kort ziekbed afscheid nemen van Peter. We herdenken Peter als een man met visie, liefde en een groot hart voor mensen in de knel. Zijn voorbeeld van toewijding, geloof en liefde blijft ons altijd voor ogen staan. We bidden om troost en kracht voor Diny en haar gezin en voor de familie Koppert .

Namens bestuur CCP Uganda,

Fred Meijer, voorzitter.