Jaarverslag 2012 CCP Nederland1. Doelstelling

 

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kansarme kinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met fondsenwerving en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, het Christian Childcare Programme, met een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die opkomen voor kansarme kinderen.


2. Inleiding

Er was veel contact tussen de partners in Nederland en Uganda.
Omdat de fondswerving succesvol was, kon CCP zich nu meer gaan richten op capaciteitsbouw naar binnen als ook naar buiten.


3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2012

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2012 was het bestuur als volgt samengesteld:
 

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Christine Ouweneel

- secretaris

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:


John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Lyda Meijer

- projecten

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

 Margriet Mikkelsen      - medische projecten, secret. ondersteuning


4. Activiteiten

4.1 Samenwerking
Ook dit jaar werd in Nederland weer samengewerkt met onze vaste partnerorganisaties:

4.2 Landbouwproject
De opbrengst werd dit jaar weer gebruikt voor de schoolmaaltijden en extra inkomen voor CCP. Door dit project is er werkgelegenheid voor de bewoners van het landbouwgebied wat bijdroeg aan de ontwikkeling van het gebied. Helaas was de oogst teleurstellend, het gebied kampt met hevige regenval gevolgd door lange droogtes. Desondanks was er toch voldoende om in de behoeften te voorzien. Een wateringenieur van Emerging World, kwam voor 8 weken als vrijwilliger om de kwaliteit van de waterhuishouding te verbeteren. Het advies was om kanalen te graven om de wateroverlast tijdens het regenseizoen op te vangen. Dankzij de Firma Koppert kon men weer verbeterde landbouwzaden aanschaffen.


4.3 Versterking organisatie
Zoals altijd was er intensief contact via mail en telefoon met het management van CCP Mbale. Inmiddels heeft het bestuur  in Uganda besloten het verouderde logo aan te passen en hetzelfde logo als CCP Nederland te gaan gebruiken.
Het via Impulsis aangeboden Queps (Quality Education for Primary Schools) project om de kwaliteit van de scholen te verbeteren loopt nog steeds.
Sommige stafleden hebben dit jaar een cursus kunnen volgen om de organisatie te versterken. Een nieuw computerprogramma is aangevraagd en het is de bedoeling dat de staf training zal krijgen om het werken op de computer te verbeteren.
De betonmixer brengt nog steeds winst op door de opbrengst van de verhuur. Dit werd gebruikt voor onderhoudskosten.
De boeken voor de studie bibliotheek van Technische school zijn aangeschaft en worden intensief gebruikt door de studenten.
Op een van de scholen betrokken bij QEPS is inmiddels een waterput geboord om de school van schoon drinkwater te voorzien. Plannen zijn in de maak om nog meer waterputten te slaan op een andere school betrokken bij QEPS. Op de Technische school werd een watertank aangeschaft om regenwater op te vangen. Het meisjeshostel is overvol en er is ruimte gehuurd om de jongens te kunnen huisvesten. Inmiddels bezoeken meer dan 1000 studenten de school.
4.5 Communicatie
In 2012 kwamen er 3 nieuwsbrieven uit. In februari, juni en in september werden deze digitaal, dan wel per post verzonden naar alle sponsors en belangstellenden. Twee keer per jaar proberen we contact tussen sponsor en kind te onderhouden door middel van een persoonlijk geschreven brief van de kinderen.

Op Facebook werd een speciale CCP pagina ingericht. Deze pagina heeft vooral tijdens en na de reis enorm veel traffic opgeleverd. Ook leidde de FB-pagina tot aanvragen voor geitenbonnen en giften voor het huisjesproject.

4.6 Sponsoradministratie
In december 2012 waren 295 kinderen in het programma met een betalende sponsor.


5. Projecten

5.1 Kinderkamp
5.2 Kerstgift
Jaarlijks mogen de kinderen zelf een kerstcadeau uitkiezen. Ze konden kiezen tussen  een matras, deken, lakens, schoenen, kleding of een schooltas. Zodoende kon ieder kiezen wat dringend nodig was.

5.3 Afgestudeerden
Dit jaar studeerden weer gesponsorde studenten af. We waren dankbaar dat de meeste sponsors daarna doorgingen met het steunen van een nieuw kind van de wachtlijst. De afgestudeerde sponsorkinderen kregen een send-off package tijdens het jeugdkamp. Omdat de school opleidt tot beroepen waar in de markt vraag naar is kom je overal in Uganda gediplomeerden tegen.

5.4 Geitenproject

5.5 Huisvestingsproject 
CCP onderhoudt relaties met kinderbescherming en andere welzijnsorganisaties om schrijnende gevallen extra te ondersteunen. De sociale medewerkers van CCP blijven op afstand contact houden met die kinderen.           
                                                                                                                                                                              

5.6 Samenwerking
CCP onderhoudt relaties met kinderbescherming en andere welzijnsorganisaties om schrijnende gevallen extra te ondersteunen. De sociale medewerkers van CCP blijven op afstand contact houden met die kinderen.

5.7 Bezoek aan Uganda
In oktober/november 2012 brachten bestuursleden en medewerkers Fred Meijer, Corrie de Groot en Harald en Margriet Mikkelsen een bezoek aan Uganda. De lopende zaken werden met de Ugandese Programme Director James Kidulu en zijn stafleden doorgesproken. Ook vond de jaarlijkse diplomering en de vergadering met verschillende bestuursleden en het Internationale Partnership Board plaats.
Zoals ieder jaar werd ook weer een deel van de sponsorkinderen bezocht.