Jaarverslag 2011 CCP Nederland1. Doelstelling

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kansarme weeskinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in en rond Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met kennisuitwisseling, fondsenwerving, draagvlakversterking en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, Christian Childcare Programme, met een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die actief zijn op hetzelfde of op aanverwante werkgebieden.

 

2. Inleiding

Er was intensief contact tussen de partners in Nederland en Uganda.
De fondswerving was weer succesvol en daardoor konden de laatste bouwactiviteiten afgerond worden. CCP richt zich steeds meer op capaciteitsbouw zowel naar binnen als ook naar buiten en werd uitgekozen als onderzoeksdoel naar hulpverlening in de context naar het land. Zowel in Uganda als in Nederland werden in verband hiermee workshops bezocht.

 

3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2011

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2011 was het bestuur als volgt samengesteld:
 

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Christine Ouweneel

- secretaris

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:


John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Lyda Meijer

- projecten

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

 Margriet Mikkelsen      - medische projecten, secret. ondersteuning

 

4. Activiteiten

4.1 Samenwerking
Ook dit jaar werd in Nederland weer samengewerkt met onze vaste partnerorganisaties:

4.2 Nieuwbouw
De extra slaapzalen, keuken en eetzaal voor het meisjes hostel werden dit jaar in gebruik genomen en officieel geopend. De bouwwerkzaamheden zijn daarmee helemaal voltooid. Verder werd er ook nog een watertank geplaatst en een omheining om de veiligheid van de meisjes te garanderen. Er wonen inmiddels 245 meisjes in het hostel.


4.3 Farming and Feeding project

De machines die vorig jaar gestuurd werden zijn inmiddels in gebruik genomen. De opbrengst is bedoeld voor de schoolmaaltijden en extra inkomen voor CCP. Door dit project werd er werkgelegenheid geboden aan de bewoners wat ook weer bijdroeg aan de ontwikkeling van het gebied. Helaas was de oogst teleurstellend door de lange droogte en de late regen. Desondanks zijn er toch nog 200 zakken mais geoogst. Een survey is gedaan door een expert, een wateringenieur, van Emerging World om de kwaliteit van de waterhuishouding te verbeteren. Dankzij de Firma Koppert kon men verbeterde landbouwzaden aanschaffen wat de oogst voor het komende jaar kan verbeteren.

4.4 Versterking organisatie
Zoals altijd was er intensief contact via mail en telefoon met het management van CCP Mbale. Via Impulsis was het mogelijk een cursus voor kwaliteitsverbetering - QEPS (Quality Education for Primary Schools) - aan scholen aan te bieden. De vorig jaar aangekochte flatscreens voor de computer school worden intensief gebruikt door de studenten. De nieuw aangeschafte motor en auto zijn in gebruik genomen. De geschonken betonmixer heeft ook dit jaar winst opgebracht. Hij werd intensief gebruikt bij de bouwactiviteiten en door de opbrengst van de verhuur werd gebruikt voor onderhoudskosten.
Voor de Tecnische school is nu een fonds beschikbaar om een studie bibliotheek op te zetten.
CCP is inmiddels actief in fondswerving voor een water en sanitation project. De bedoeling is oa een waterput aan te leggen op een van de scholen betrokken bij QEPS.

4.5 Website

4.7 Communicatie
In 2011 kwamen er 3 nieuwsbrieven uit. In februari, mei en in oktober werd deze digitaal, dan wel per post verzonden naar alle sponsors en belangstellenden. Twee keer per jaar proberen we contact tussen sponsor en kind te onderhouden door middel van een persoonlijk geschreven brief van de kinderen.

4.8 Sponsoradministratie
In december 2011 waren 294 kinderen in het programma met een betalende sponsor.


5. Projecten

5.1 Kinderkamp
5.2 Kerstgift
Ook dit jaar mochten de kinderen een kerstcadeau zelf uitkiezen. Er was keuze tussen  een matras, deken, lakens, schoenen, kleding of een schooltas. Op deze manier kon ieder kiezen wat dringend nodig was.

5.3 Afgestudeerden
Dit jaar studeerden weer gesponsorde studenten af. We waren dankbaar dat de meeste sponsors daarna doorgingen met het steunen van een nieuw kind van de wachtlijst. Je komt de gediplomeerden overal in Uganda tegen omdat de school opleidt tot beroepen waar in de markt vraag naar is. De afgestudeerde sponsorkinderen kregen een send-off package tijdens het jeugdkamp.

5.4 Project 'Geef een geit'

5.5 Samenwerking met andere organisaties
CCP onderhoudt relaties met kinderbescherming en andere welzijnsorganisaties om schrijnende gevallen extra te ondersteunen. De sociale medewerkers van CCP blijven op afstand contact houden met die kinderen.           
                                                                                                                                                                              

5.6 Bezoek aan Uganda
In oktober/november 2011 brachten bestuursleden en medewerkers Fred en Lyda Meijer, Corrie de Groot, Christine Ouweneel en Harald en Margriet en Birte Mikkelsen een bezoek aan Uganda. De lopende zaken werden met de Ugandese Programme Director James Kidulu en zijn stafleden doorgesproken. Ook vond de jaarlijkse diplomering, de feestelijke opening van het meisjeshostel en de vergadering met verschillende bestuursleden en het Internationale Partnership Board plaats.