Periodiek schenken

Voordeel voor u en voordeel voor het goede doel

Met een periodiek schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug. Bereken met de Schenkcalculator uw fiscaal voordeel of bekijk wat u extra kunt schenken dankzij het belastingvoordeel. 

 

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek (bron www.belastingdienst.nl) 

-De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging;

-U dient de schenking vast te leggen in een overeenkomst;

-U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;

-U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;

-Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;

-U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.

 

Meer informatie op vind u op de site van de Belastingdienst  

 

Klik hier voor het reeds ingevulde formulier. Stuur het (na invullen in tweevoud) naar ons secretariaat:  CCP, p.a. C.de Groot, Waterlinie 52, 2965 CC Nieuwpoort. U ontvang daarna een door ons ondertekend exemplaar retour.