Periodiek schenken

Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker, aan een ANBI of vereniging.

 

De periodieke giften zijn zonder drempel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op een bij schriftelijke overeenkomst. Voor zo’n overeenkomst geeft de belastingdienst een voorbeeld document. Dit document kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

 

Een periodiek schenking moet berusten op de verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Goedgekeurd is dat de eerste termijn direct na de schenking vervalt en de volgende vier termijnen vervallen met tussenpozen van een jaar. 

 

Voordeel voor u en voordeel voor het goede doel

Met een periodiek schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug. Bereken met de Schenkcalculator uw fiscaal voordeel of bekijk wat u extra kunt schenken dankzij het belastingvoordeel. 

 

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek (bron www.belastingdienst.nl) 

-De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging;

-U dient de schenking vast te leggen in een overeenkomst;

-U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;

-U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;

-Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;

-U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.

 

Meer informatie op vind u op de site van de Belastingdienst  

 

Klik hier voor het reeds ingevulde formulier. Stuur het (na invullen in tweevoud) naar ons secretariaat:  CCP, p.a. C.de Groot, Waterlinie 52, 2965 CC Nieuwpoort. U ontvang daarna een door ons ondertekend exemplaar retour.