Jaarverslag 2010 CCP Nederland

1. Doelstelling

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kansarme weeskinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in en rond Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met kennisuitwisseling, fondsenwerving, draagvlakversterking en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, Christian Childcare Programme, met een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die actief zijn op hetzelfde of opaanverwante werkgebieden.


2. Inleiding

Er waren verschillende hoogtepunten in het jaar 2010. Doordat de fondswerving succesvol was, konden verschillende bouwactiviteiten afgerond worden. Als volwassen organisatie richt CCP zich ook op capaciteitsbouw zowel naar binnen als ook naar buiten. Dit jaar konden de verstuurde  landbouwmachines in gebruik worden genomen. Verder was er intensief contact tussen de partners in Nederland en Uganda.


3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2010

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2010 was het bestuur als volgt samengesteld:
 

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Christine Ouweneel

- secretaris

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:


John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Lyda Meijer

- projecten

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

 Margriet Mikkelsen      - medische projecten, secret. ondersteuning

 

4. Activiteiten

4.1 Samenwerking
Ook dit jaar werd in Nederland weer samengewerkt met onze vaste partnerorganisaties:

Verder werden contacten onderhouden met:4.2 Nieuwbouw
De nieuwe vleugel van het hoofdgebouw voor beroepsonderwijs werd dit jaar officieel geopend. Dankzij de verdubbelings actie van de Wilde Ganzen werd begonnen met de bouw van extra slaapzalen voor het meisjes hostel alsook een studie- en eetzaal. Ook kon men daardoor beginnen met een duurzaam waterproject door het inrichten van een regenwater installatieopvang. De toegangspoort, de omheining en het egaliseren van het terrein zijn nu helemaal voltooid dankzij een gift van de Hans van Bokkem Stichting en de verdubbeling door Impulsis.

4.3 Farming and Feeding project
Dankzij giften en een aanvulling uit eigen vermogen konden we landbouwmachines aanschaffen en naar Uganda verschepen. Een tractor met aanhanger, ploegen, watertank, een rotoreg en maaimachine werden verstuurd. Inmiddels zijn de machines in gebruik genomen. Ook kon CCP nog 45 ha extra grond aankopen. Het totaal aan landbouwgrond bedraagt nu 85 ha. De opbrengst is bedoeld voor de schoolmaaltijden en extra inkomen voor CCP. Door dit project wordt er werkgelegenheid geboden aan de bewoners wat ook weer bijdraagt aan de ontwikkeling van het gebied.

4.4 Versterking organisatie
Er was intensief contact via mail en telefoon met het management van CCP Mbale. Via Impulsis was het mogelijk een cursus voor kwaliteitsverbetering aan scholen aan te bieden. Dankzij een gulle gift konden er flatscreens voor de computer school aangeschaft worden zodat het sterk verouderde materiaal vervangen kon worden. Ook is er een gift binnen gekomen om nieuwe apparaten voor de catering afdeling aan te schaffen. Inmiddels zijn er fondsen voor 2 generators voor het hoofdgebouw en de technische school. Tevens werd er een nieuwe auto en een tweede motorfiets gefinancierd. De geschonken betonmixer heeft dit jaar winst opgebracht. Hij werd intensief gebruikt bij de bouwactiviteiten en door de opbrengst van de verhuur konden de onderhoudskosten van het hoofdlocatie grotendeels gedekt worden.

4.5 Website

4.7 Communicatie
In 2010 kwamen er 3 nieuwsbrieven uit. In februari, juni en in oktober werd deze digitaal, dan wel per post verzonden naar alle sponsors en belangstellenden. Twee keer per jaar proberen we contact tussen sponsor en kind te onderhouden door middel van een persoonlijk geschreven brief van de kinderen.

4.8 Sponsoradministratie
In december 2010 waren 296 kinderen in het programma met een betalende sponsor.


5. Projecten

5.1 Kinderkamp


5.2 Kerstgift
Voor het eerst mochten de kinderen een kerstcadeau zelf uitkiezen. Er was keuze tussen  een matras, deken, lakens, schoenen, kleding of een schooltas. Op deze manier kon ieder kiezen wat dringend nodig was.

5.3 Afgestudeerden
Dit jaar studeerden weer gesponsorde studenten af. We waren dankbaar dat de meeste sponsors daarna doorgingen met het steunen van een nieuw kind van de wachtlijst. Je komt de gediplomeerden overal in Uganda tegen omdat de school opleidt tot beroepen waar in de markt vraag naar is. De afgestudeerde sponsorkinderen kregen een send-off package tijdens het jeugdkamp.

5.4 Project 'Geef een geit'
Dit project is een succesvolle actie en slaat aan. Mensen kunnen door een gift van 10 of 15 euro een geitencadeaubon bij ons bestellen als een origineel verjaardagscadeautje. Met het geld kunnen wij weer een geselecteerd gezin een geit, varken, kippen of zaailingen cadeau geven. Voorwaarde is dat het gezin zelf een plan indient en in staat is dit uit te voeren. CCP Uganda heeft inmiddels een groep mensen geselecteerd die aan dit project kunnen gaan deelnemen.


5.5 Samenwerking met andere organisaties
Via de kinderbescherming en rechtzaken werden 6 kinderen uit huis geplaatst. Ze verkeerden in een onhoudbare situatie. WATOTO, een christelijke organisatie in Kampala, heeft de kinderen in hun programma opgenomen. De sociale medewerkers van CCP houden op afstand contact met de kinderen.
                                                                                                                                                                                         

5.6 Bezoek aan Uganda
In december 2010 brachten bestuursleden en medewerkers Fred en Lyda Meijer, Corrie de Groot en Harald en Margriet Mikkelsen een bezoek aan Uganda. De lopende zaken werden met de Ugandese Programme Director James Kidulu en zijn stafleden doorgesproken. Ook vond de jaarlijkse diplomering, de feestelijke opening van het hoofdgebouw en de vergadering met verschillende bestuursleden en het Internationale Partnership Board plaats.