Wat is Stichting CCP?


De twee hoofdactiviteiten zijn:

  • Individuele sponsoring van kinderen
  • Het opzetten en exploiteren van een beroepsopleiding

De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is vinden plaats in Oost-Uganda, met name in de stad Mbale.

In Uganda zelf is er een plaatselijke organisatie met dezelfde naam, het 'Christian Childcare Programme' (CCP), met een eigen bestuur en staf. Het eigenlijke werk gebeurt door een gemotiveerd team van sociaal werkers, algemene stafleden en onderwijskrachten onder leiding van een Ugandese directeur. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die opkomen voor het kind in de knel.