Bestuursleden & vrijwilligers in Nederland

Alle bestuursleden en medewerkers in Nederland zijn enthousiaste vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Fred Meijer
Corrie de Groot  
Harald Mikkelsen
Paul Koppert
Frits Mostert
Henri Oosthoek

voorzitter
secretaris/sponsoradministratie
penningmeester  

Fmeijer@CCP-Uganda.org
Cdegroot(at)CCP-Uganda.org
Hmikkelsen(at)CCP-Uganda.org

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers:

John Fransen
Lyda Meijer
Jiska Schultink

Margriet Mikkelsen
Gertjan de Vogelkleine projecten en kindbezoeken
nieuwsbrief en update website
notulen en kindbezoeken
webmaster website

Even voorstellen... Fred Meijer


In het dagelijks leven werk ik als directeur bedrijfsvoering bij het Leger des Heils en ben verantwoordelijk voor het werk in Zuid West Nederland.
Mijn rol binnen CCP Nederland is, naast voorzitter zijn, vooral gericht op (grotere) fondsenwerving en het onderhouden van de netwerken.


Even voorstellen... Harald Mikkelsen

Zoals als eigenlijk met de meesten van ons als bestuursleden, is er vanuit een voorzichtig begin een steeds grotere betrokkenheid  ontstaan. Ook ik ben na meegeholpen te hebben aan de ambulance voor West Uganda in 1983 in 1987 voor het eerst zelf naar het project in Mbale, Oost-Uganda gegaan. Ongelofelijk hoe het land gedurende de laatste bijna 25 jaar zich ontwikkeld heeft. Maar toch is het geven van hulp, liefst zo structureel mogelijk, nog steeds nodig.

Margriet en ik vinden het kostbaar om niet alleen hierin  betrokken te zijn, maar ook te ervaren wat de Ugandezen aan geestelijke rijkdom met ons delen, is niet meer weg te denken uit ons leven.
Het sponsoren of zo u wilt ondersteunen van kinderen is, zo zien wij, voor ons relatief een klein bedrag, voor hen een wereld van verschil.
We hebben samen 4 kinderen die ook allen grotendeels op eigen benen staan.
Mijn dagelijks werk is bij Koppert Biological Systems, waar ik nieuwe manieren van bestrijden van ziekten en plagen in land en tuinbouw met micro-organismen mee help ontwikkelen en produceren. 

 

 

Even voorstellen... John Fransen


Ik ben zelf nog niet in Uganda geweest, maar doordat je werkt met mensen van CCP die er zo vaak naar toegaan en die zo enthousiast zijn, wordt je zelf ook enthousiast. Je weet dat de nood daar zo hoog is, en dat je er iets aan kunt doen geeft ook een goed gevoel, temeer omdat je er kinderen mee kunt helpen. Als je dan de resultaten ziet, welke projecten er worden gedaan en wat er inmiddels al is gebouwd in Uganda, dan weet je dat je iets goeds doet. 
Iedere euro die in Nederland wordt ontvangen, komt aan CCP Uganda ten goede. Dat maakt het ook bijzonder.


Even voorstellen... Corrie de Groot


Ik vind het een voorrecht dat ik bijna ieder jaar sinds 2003 op reis mocht gaan naar Uganda. Mensen zeggen wel eens tegen mij, jij hebt 300 kinderen!, dat voelt echt wel een beetje zo. Doordat ik nagenoeg ieder jaar de kans krijgt om veel van de door u gesponsorde kinderen te ontmoeten, krijg je een band met velen. Wij proberen ze  thuis, op school of elders te bezoeken. Het is een enorm leuke klus om dan brieven voor u als sponsor te maken, met een foto van uw kind. Op die manier hopen wij er voor te zorgen dat u zich wellicht meer verbonden voelt met uw sponsorkind. Wij gebruiken dat schrijven ook om u nogmaals te laten weten dat een kind zonder uw sponsoring nooit de kansen krijgt die hij/zij door uw gulle gift nu wel krijgt.

sponsoradministratie
 

Even voorstellen... Lyda Meijer


Ik ben Lyda Meijer, getrouwd met Fred en moeder van 5 kinderen. Ook inmiddels (oppas)oma van een aantal prachtige kleinkinderen.
Al meer dan 25 jaar ben ik betrokken bij het werk in Uganda. De eerste 20 jaar alleen van horen via Fred.
Nu de kinderen de deur uit zijn ga ik elk jaar mee op reis naar Uganda en bezoek daar de sponsorkinderen en maak vergaderingen mee.
Ook werk ik mee aan enkele projecten zoals het huisvestingsproject, het landbouwproject en het geitenproject (income generating activity).
Het is voor mij een voorrecht om voor CCP te werken en op te komen voor weduwen en wezen in hun moeitevol bestaan.


Even voorstellen... Margriet Mikkelsen