Bestuursleden & vrijwilligers in Nederland

Alle bestuursleden en medewerkers in Nederland zijn enthousiaste vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Fred Meijer
Corrie de Groot  
Harald Mikkelsen
Paul Koppert
Frits Mostert
Henri Oosthoek

voorzitter
secretaris/sponsoradministratie
penningmeester  

Fmeijer@CCP-Uganda.org
Cdegroot(at)CCP-Uganda.org
Hmikkelsen(at)CCP-Uganda.org

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers:

John Fransen
Lyda Meijer
Jiska Schultink

Margriet Mikkelsen
Gertjan de Vogel


financiële administratie
kleine projecten en kindbezoeken
nieuwsbrief en update website
notulen en kindbezoeken
webmaster website

Even voorstellen... Fred Meijer

Nooit kon ik vermoeden toen ik in 1983 voor het eerst naar Uganda vloog dat dit land mijn ‘tweede vaderland’ zou worden. In die tijd werkte ik in de gezondheidszorg en was via bestuurslid Henri Oosthoek betrokken geraakt bij een medisch project in West Uganda.  Mijn eerste reis was gericht op het opzetten van een sponsorprogramma voor weeskinderen. Tijdens de tweede reis in 1984 hebben we CCP Uganda opgericht. In de 90’er jaren werd ik voorzitter en sinds die tijd reis ik één en soms twee keer per jaar naar Mbale. Lyda en ik hebben vijf kinderen en sinds de laatste de deur uit is gaat Lyda elk jaar ook mee en dat maakt het reizen heel wat aantrekkelijker.
In het dagelijks leven werk ik als directeur bedrijfsvoering bij het Leger des Heils en ben verantwoordelijk voor het werk in Zuid West Nederland.
Mijn rol binnen CCP Nederland is, naast voorzitter zijn, vooral gericht op (grotere) fondsenwerving en het onderhouden van de netwerken.


Even voorstellen... Harald Mikkelsen

Zoals als eigenlijk met de meesten van ons als bestuursleden, is er vanuit een voorzichtig begin een steeds grotere betrokkenheid  ontstaan. Ook ik ben na meegeholpen te hebben aan de ambulance voor West Uganda in 1983 in 1987 voor het eerst zelf naar het project in Mbale, Oost-Uganda gegaan. Ongelofelijk hoe het land gedurende de laatste bijna 25 jaar zich ontwikkeld heeft. Maar toch is het geven van hulp, liefst zo structureel mogelijk, nog steeds nodig.

Margriet en ik vinden het kostbaar om niet alleen hierin  betrokken te zijn, maar ook te ervaren wat de Ugandezen aan geestelijke rijkdom met ons delen, is niet meer weg te denken uit ons leven.
Het sponsoren of zo u wilt ondersteunen van kinderen is, zo zien wij, voor ons relatief een klein bedrag, voor hen een wereld van verschil.
We hebben samen 4 kinderen die ook allen grotendeels op eigen benen staan.
Mijn dagelijks werk is bij Koppert Biological Systems, waar ik nieuwe manieren van bestrijden van ziekten en plagen in land en tuinbouw met micro-organismen mee help ontwikkelen en produceren. 

 

 

Even voorstellen... John Fransen

Mijn naam is John Fransen, ben getrouwd met Rianne, en wij hebben 4 kinderen. In het dagelijks leven werk ik op een administratiekantoor. In 2002 ben ik door Gertjan de Vogel (voorheen penningmeester) gevraagd of ik de financiële administratie van CCP wilde gaan verzorgen. Sindsdien werk ik met plezier voor CCP. Na een eerste vergadering werd mij al heel snel duidelijke dat CCP een bijzonder project is waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.
Ik ben zelf nog niet in Uganda geweest, maar doordat je werkt met mensen van CCP die er zo vaak naar toegaan en die zo enthousiast zijn, wordt je zelf ook enthousiast. Je weet dat de nood daar zo hoog is, en dat je er iets aan kunt doen geeft ook een goed gevoel, temeer omdat je er kinderen mee kunt helpen. Als je dan de resultaten ziet, welke projecten er worden gedaan en wat er inmiddels al is gebouwd in Uganda, dan weet je dat je iets goeds doet. 
Iedere euro die in Nederland wordt ontvangen, komt aan CCP Uganda ten goede. Dat maakt het ook bijzonder.


Even voorstellen... Corrie de Groot

Ondergetekende is verantwoordelijk voor de sponsoradministratie van CCP. Zoals u weet draait onze stichting in Nederland uitsluitend op vrijwilligers. Bij de politie heb ik een betaalde baan. In 2013 is het 10 jaar geleden dat ik voor het eerst naar Uganda mocht reizen. Wat een schitterend land, het heet niet voor niets “de parel van Afrika”. De Ugandezen zijn prachtige mensen die over het algemeen hard moeten zwoegen om hun gezinnen te kunnen onderhouden.
Ik vind het een voorrecht dat ik bijna ieder jaar sinds 2003 op reis mocht gaan naar Uganda. Mensen zeggen wel eens tegen mij, jij hebt 300 kinderen!, dat voelt echt wel een beetje zo. Doordat ik nagenoeg ieder jaar de kans krijgt om veel van de door u gesponsorde kinderen te ontmoeten, krijg je een band met velen. Wij proberen ze  thuis, op school of elders te bezoeken. Het is een enorm leuke klus om dan brieven voor u als sponsor te maken, met een foto van uw kind. Op die manier hopen wij er voor te zorgen dat u zich wellicht meer verbonden voelt met uw sponsorkind. Wij gebruiken dat schrijven ook om u nogmaals te laten weten dat een kind zonder uw sponsoring nooit de kansen krijgt die hij/zij door uw gulle gift nu wel krijgt.
Zelf heb ik 3 sponsorkinderen, Ismaël, Charles en Paul. Doordat ik ze nagenoeg ieder jaar zie heb ik een band met “mijn jongens” kunnen opbouwen. Ismaël de oudste zal dit jaar afstuderen.

Corrie de Groot
sponsoradministratie
 

Even voorstellen... Lyda Meijer


Ik ben Lyda Meijer, getrouwd met Fred en moeder van 5 kinderen. Ook inmiddels (oppas)oma van een aantal prachtige kleinkinderen.
Al meer dan 25 jaar ben ik betrokken bij het werk in Uganda. De eerste 20 jaar alleen van horen via Fred.
Nu de kinderen de deur uit zijn ga ik elk jaar mee op reis naar Uganda en bezoek daar de sponsorkinderen en maak vergaderingen mee.
Ook werk ik mee aan enkele projecten zoals het huisvestingsproject, het landbouwproject en het geitenproject (income generating activity).
Het is voor mij een voorrecht om voor CCP te werken en op te komen voor weduwen en wezen in hun moeitevol bestaan.


Even voorstellen... Jiska Schultink

Mijn naam is Jiska Schultink. Als kind spaarde ik jarenlang mijn verjaardagsgeld om op een dag mee te kunnen naar Uganda met mijn vader. Op mijn 15e was het zover, een onvergetelijke ervaring. Ik heb in 2002 mijn afstudeerscriptie op de HEAO-MER voor CCP geschreven, sindsdien verzorg ik de nieuwsbrief en houd ik de website bij. Ik vind het mooi om zo een bijdrage te leveren aan een beter bestaan voor de ugandese weeskinderen.


Even voorstellen... Margriet Mikkelsen

Ik ben Margriet Mikkelsen, getrouwd, moeder van 4 kinderen en drie dagen in de week werkzaam als apothekersassistente. Ik ben eigenlijk altijd al vanaf de zijlijn betrokken geweest bij het werk van CCP omdat Harald (mijn man) in het bestuur zit en ik degene was/ ben die ervoor zorgt dat de nieuwsbrief in de enveloppe komt en wordt verzonden. Ook maak ik de notulen van de vergaderingen die we als bestuur hebben. Ik ben nu drie keer mee geweest naar Uganda en hoop nog vaak te gaan. Het is zo fijn om de kinderen te ontmoeten die gesponsord worden en doordat we ieder jaar komen, gaan zij jou en jij hen leren kennen. Dit jaar heb ik ook mijn “kleinkind” in Uganda ontmoet (zie foto). Ik hoop dat er nog veel  kinderen gesponsord kunnen worden want het is heel hard nodig en…… het is heel erg leuk om sponsor te zijn.