Jaarverslag 2004 CCP Nederland

1. Doelstelling

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kansarme kinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met fondsenwerving en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, het Christian Childcare Programme, met een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die opkomen voor kansarme kinderen.

 

2. Inleiding

In 2004 lag de nadruk bij alle activiteiten op de fondsenwerving voor de uitbreiding van de school en voor de bouw van technische school. Er is veel werk verzet, met name bij het aanvragen van fondsen van diverse organisaties. Gelukkig met positief resultaat. We kunnen terugzien op een zeer succesvol en gezegend jaar.

 

3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2004

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2004 was het bestuur als volgt samengesteld:

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Annelies van der Maarl

- secretaris

Marianne Groen

- dagelijks bestuurslid

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:

 

John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

 

 

4. Activiteiten

   4.1. Nieuwbouw

2004 was voor Stichting Christian Childcare Programme (hierna: CCP) een bijzonder jaar. Nadat in 2003 met succes actie was gevoerd voor de nieuwbouw, kon in 2004 gestart worden met de bouw. Op een stuk grond naast de bestaande school werd een schoolgebouw neergezet waarvan de bouw in verschillende bouwlagen kon worden gefaseerd.
De financiering kwam tot stand dankzij de actie die gevoerd werd in 2003, waarvan de opbrengst werd vermenigvuldigd door Wilde Ganzen en NCDO.
In december 2004 waren 8 lokalen gebouwd en was ook de winkel aan de straatzijde klaar. Het aanbrengen van stucwerk en kozijnen moest nog gebeuren, alsmede de aanleg van sanitair en electra.

Een tweede stuk grond werd aangekocht ten behoeve van de bouw van een technische school. Omdat het hoofdgebouw vlakbij een ziekenhuis staat en omdat de geluidsoverlast van de zaagmachines de andere lessen teveel zou verstoren, moesten de technische richtingen op een andere locatie worden gebouwd. De Hans van Bokkem Foundation was bereid de bouw van de technische school geheel te financieren. Deze particuliere stichting stelt zich ten doel om projecten te financieren waarmee kinderen de kans krijgen een betere toekomst op te bouwen. De stichting is opgericht in 2003 door Anneke Luijt, nadat haar man Hans van Bokkem bij een verkeersongeluk om het leven kwam.
Op de technische school kunnen jongeren het beroep van timmerman, automonteur, lasser of metaalbewerker leren. Binnen de school zijn winkeltjes voorzien, waar producten en diensten zullen worden verkocht. Doel hiervan is de opleiding uiteindelijk zelfvoorzienend te maken. 
Met de bouw van de Technische school werd in de tweede helft van 2004 gestart. In december was de school al volledig voorzien van een dak. 

   4.2. Fondsenwerving - nieuwbouw school

Omdat de prijzen van bouwmaterialen enorm zijn gestegen is een tekort op de begroting ontstaan. Vooral staal en cement waren tussen de 50% en meer dan 150% in prijs gestegen, percentages waarmee in een begroting geen rekening kan worden gehouden.
Daarom is december 2004 nog een actie gestart voor het financieren van het afmaken van de begane grond, de inrichting van de school en het aanschaffen van een stroomaggregaat. Dit laatste is nodig omdat bij aanhoudende droogte de stuwdammen zo weinig energie opleveren dat de stad om de dag zonder stroom zit.
Het geld is ingezameld door de verkoop van briefopeners en door giften van sponsors en zakelijke donateurs. Een aanvraag is ingediend bij NCDO en Wilde Ganzen om de opbrengst te vermenigvuldigen.

   4.3. Financien

De boekhouding is overgezet naar een nieuw boekhoudprogramma, Davilex. Dit programma is gebruikersvriendelijker dan het oude systeem en tevens meer geschikt ter voorbereiding op de aanvraag van het CBF-keur.
Gertjan de Vogel, gedurende 10 jaar penningmeester van CCP, gaf aan te willen stoppen met deze functie. Dit was aanleiding om de financiele taken anders te verdelen. Dagelijks bestuurslid Harald Mikkelsen werd aangesteld als penningmeester, John Fransen werd de nieuwe boekhouder. Hij houdt de financiele administratie bij terwijl Harald de meer strategische taken voor zijn rekening nam: hij ouderhoudt de contacten met Uganda, bewaakt de cashflow en controleert de begroting.

Vanwege de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem heeft de incasso van jaarbetalers in 2004 vertraging opgelopen. Met de betreffende sponsors is telefonisch of schriftelijk contact opgenomen om hierover uitleg te geven, dan wel een betalingsregeling te treffen.

James Kidulu, voorzitter van CCP Uganda, is begonnen aan een universitaire opleiding management. Omdat de taken en verantwoordelijkheden van James door de uitbreiding van de school steeds meer toenemen, was het voor hem van belang zich bij te scholen. Gezien de beperkte financiele middelen van James heeft CCP Nederland besloten de kosten voor deze opleiding voor haar rekening te nemen.

   4.4. Communicatie

In 2004 zijn 2 nieuwsbrieven verschenen en verzonden aan alle sponsors en belangstellenden.
In twee kerken (gereformeerde en hervormde kerk in Bleiswijk) heeft Annelies van der Maarl iets verteld over het werk van CCP. Dit was naar aanleiding van de actie die deze kerken hebben gehouden om geld in te zamelen voor gereedschap. De opbrengst hiervan werd symbolisch overhandigd.

De startkaarten, waarop de informatie staat van nieuwe te sponsoren kinderen, zijn vernieuwd. Het Ministerie van Landbouw (werkgever van Fred Meijer) was bereid zorg te dragen voor het ontwerp en de kosten op zich te nemen.

   4.5. Sponsoradministratie

In december 2004 waren ca. 200 kinderen in het sponsorprogramma.

5. Projecten

   5.1. Auto

Een tweedehands 4-wheeldrive auto is in 2004 aangeschaft ten behoeve van het kindersponsorprogramma. De kinderen die gesponsord worden, ontvangen regelmatig bezoek van de coördinator om te zien hoe zij het maken en hun voortgang te bespreken. Hiervoor is een degelijke auto nodig, omdat de wegen naar de afgelegen dorpjes slecht zijn en in de regentijd zeer moeilijk begaanbaar. De vorige auto vertoonde mankementen.

Dankzij twee acties en de hulp van EO Metterdaad kon de auto worden aangeschaft. Het Gospelkoor Intercession uit Rotterdam gaf op 27 maart een benefietconcert waarvan de gehele opbrengst naar CCP ging. De PKN kerk in Berkel en Rodenrijs voerde actie en haalde ook een mooi bedrag op. EO Metterdaad verdubbelde dit bedrag zodat tot aanschaf van een auto kon worden overgegaan.

   5.2. Kinderkamp

Rond de jaarwisseling 2003-2004 ging een groep van 188 sponsorkinderen op kinderkamp. Vanwege gebrek aan financiele middelen was het alweer 8 jaar geleden dat dit mogelijk was. Dankzij de gulle gift van een sponsor en een bijdrage van Edukans kon het 6 dagen durende kamp dit jaar weer plaatsvinden. De kinderen leerden uit de bijbel, deden spelletjes en kregen voorlichting over hygiene, relaties en sociale omgang. Een bonte avond ontbrak natuurlijk niet. Alle kinderen kregen een kerstcadeautje mee: een paar schoenen en sokken, zeep en creme. De kinderen vonden het kamp een geweldige ervaring.

   5.3. Gereedschap

Een technische school kan uiteraard niet zonder gereedschap. Hiervoor hebben de Hervormde en Gereformeerde kerk in Bleiswijk ook actie gevoerd door het sparen van euromuntjes. Dit leverde maar liefst EUR 2500 op, wat nog verdubbeld is door het NCDO. Op de locale markt is hiervan gereedschap gekocht.

   5.4. Kerstgift

De kinderen ontvingen als kerstgift een stormlamp en een koffer. De stormlamp werd gekozen omdat in de meeste huisjes en hutjes geen electra aanwezig is. Met de lamp hebben de kinderen toch veilig licht in huis. De koffer is bedoeld om de kinderen een eigen plek te geven waar zijn hun schoolboeken en dergelijke in kunne opbergen, vrij van ongedierte en vocht.

6. Bezoek aan Uganda - diplomering

In november 2004 brachten bestuursleden Fred Meijer en Harald Mikkelsen, vergezeld door Freds vrouw Lyda en Anneke Luyt een bezoek aan Uganda. Anneke Luyt is oprichtster van de Hans van Bokkem Foundation. Fred en Harald bekeken de vordering van de nieuwbouw en voerden overleg met het bestuur en de Board of Advice. Lyda en Anneke bezochten kinderen uit het sponsorprogramma.