Jaarverslag 2005 CCP Nederland

1. Doelstelling

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kansarme kinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met fondsenwerving en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, het Christian Childcare Programme, met een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die opkomen voor kansarme kinderen.

2. Inleiding

Ook het jaar 2005 stond in het teken van fondsenwerving ten bate van de bouw van de scholen. De activiteiten zijn rijk gezegend waardoor in 2005 veel werk verzet kon worden en bijzondere resultaten zijn bereikt.

3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2005

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2005 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Annelies van der Maarl

- secretaris

Marianne Groen

- dagelijks bestuurslid

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:

John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

 

 

4. Activiteiten

   4.1. Nieuwbouw

Hoofdgebouw
Aan het begin van 2005 waren 8 lokalen gereed, alsmede de winkel aan de straatzijde (die verhuurd wordt). Het aanbrengen van stucwerk en kozijnen, sanitair en electra moesten nog gebeuren.
Door de sterk gestegen prijzen van bouwmaterialen was echter een tekort op de begroting van 2004 ontstaan, waardoor meer fondsen nodig waren. Tevens bleek de aanschaf van een aggregaat noodzakelijk vanwege het frequent uitvallen van de stroom.

In totaal was een bedrag nodig van EUR 65.000. Een grote actie leverde voldoende geld op, samen met de verdubbeling van Wilde Ganzen (70%) en NCDO (100%). Hierdoor is het gelukt dit bedrag binnen te halen.

Ca. 600 studenten hebben zich in 2006 ingeschreven voor de opleiding. Begin april 2005 zijn de opleidingen in het nieuwe gebouw gestart.

Technische School
De bouw van de technische school is begin 2005 afgerond. In maart 2005 zijn de volgende opleidingen gestart: automonteur, metselaar/bouwvakker en lasser/metaalbewerker.

Op 11 november 2005 zijn beide scholen feestelijk geopend door de plaatsvervanger van de Nederlandse Ambassadeur. Een historische dag in de geschiedenis van CCP!

   4.3. Financien

In 2005 kwam 99,4 % van de inkomsten in Nederland ten goede aan het werk in Uganda. Door te werken met vrijwilligers en zoveel mogelijk kosten te laten sponsoren is het weer gelukt dit resultaat te behalen.
Een uitgebreide financiele rapportage is te vinden op de website.

   4.4. Communicatie/ voorlichting

In 2005 zijn 5 nieuwsbrieven verschenen en verzonden aan alle sponsors en belangstellenden.

Theo Kikoso, een van de drie adviseurs in Uganda, heeft in augustus Nederland bezocht. Hij heeft in de Evangelische Gemeente De Terp te Rotterdam gepreekt.

   4.5. Sponsoradministratie

In december 2005 waren ca. 246 kinderen in het sponsorprogramma.

5. Projecten

   5.1 kinderkamp

In 2005 kon geen kinderkamp worden georganiseerd doordat de prioriteit bij de fondsenwerving noodzakelijkerwijs lag bij de nieuwbouw.

   5.2  PC’s

Een bedrijf leverde ons 25 PC’s en beeldschermen, die in maart verstuurd zijn naar Uganda. De luchtvracht werd gratis verzorgd door een transportonderneming.

   5.3  gereedschap

Een oproep om gereedschap voor de Technische School leverde een aantal kisten vol gereedschap op van een VMBO opleiding uit Spijkenisse en lasapparatuur van een garage. Tevens werd een grote gift ontvangen van de Lions Club in Rotterdam.

   5.4. kerstgift

Als kerstgift is aan alle sponsorkinderen dit jaar een paar schoenen uitgedeeld.

6. Bezoek aan Uganda - diplomering

In november 2005 brachten bestuursleden Fred Meijer, Harald Mikkelsen en Henri Oosthoek, vergezeld door Freds vrouw Lyda en Corrie de Groot een bezoek aan Uganda. Corrie en Lyda bezocht 82 sponsorkinderen en brachten daarover verslag uit aan de sponsors. Fred en Harald overlegden met de staf en het bestuur over de lopende zaken.