Hoe werkt financiële adoptie?

U kunt voor 29 euro per maand een kind structureel helpen. Het kind kan dan naar school omdat schoolgeld, uniform en lesmaterialen worden betaald.

De sociaal werker van CCP bezoekt het kind regelmatig en houdt u op de hoogte hoe het gaat. Elk jaar mag het kind mee op kamp een kleine week en daar krijgt het kind zonodig medische zorg, bijbelstudie, goed eten, spel en ontspanning en is er tijd voor contact met elkaar. Alle kinderen ervaren het kamp als het hoogtepunt van het jaar en kijken er al lange tijd naar uit! Het kamp wordt meestal in december gehouden, de kinderen ontvangen dan ook gelijk hun kerstcadeau (bijvoorbeeld nieuwe schoenen en een muskietennet).

U steunt uw kind in principe totdat het een vak heeft geleerd en daarmee voor zichzelf en zijn familie kan zorgen. Houdt u er rekening mee dat dit een langere periode kan zijn dan een gemiddeld europees kind ervoor nodig heeft om een vak te leren of studie te doen. Dit komt omdat kinderen vaak pas later naar school kunnen of omdat er wegens familie omstandigheden achterstand wordt opgelopen. Vaak heeft dit te maken met een sterfgeval van één of beide ouders en noodzakelijke verhuizingen en aanpassingen voor uw kind.

 

 

 

Hoe word ik op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van mijn kind?

Twee maal per jaar ontvangt u een brief van uw kind via het secretariaat van CCP. De maatschappelijk werker die bij CCP Uganda in dienst is, schrijft hierbij een verslagje met eventuele bijzonderheden over de ontwikkeling van uw kind. Minimaal éénmaal per twee jaar ontvangt u een nieuwe foto van uw kind.

Kan ik ook nog iets doen voor de familie van mijn kind?

Met kerst benaderen wij u voor een vrijwillige kerstgift. Vaak wordt hiervan een kado gegeven dat ook nuttig is voor het hele gezin, bijvoorbeeld een pan of een matras.

Kan ik schrijven met mijn kind?

Post, helemaal uit Nederland, voor elk kind een groot feest! Uw kind ervaart door uw post dat er iemand speciaal in hem/haar geinteresseerd is, dit geeft het kind eigenwaarde en stimuleert het kind enorm!

U kunt uw brieven/kaarten/foto's sturen naar:


Christian Childcare Programme
P.O. Box 1254
Mbale Uganda
East Africa


U kunt uw bericht ook per e-mail verzenden.
Het e-mail adres is: Brieven(at)CCP-Uganda.org


Let op:

  • Noteer niet uw adres op de envelop. Wanneer uw adres in Uganda bekend is, kan u benaderd worden met allerlei bedelbrieven van familieleden of bekenden. De kinderen zelf weten dat de europese steun gericht is op hun onderwijs en niet op andere aspecten.
  • Uw brief kan lang onderweg zijn. Veel kinderen wonen verder weg in meer onbegaanbaar gebied waar de terreinwagen van CCP slechts met moeite kan komen. Deze kinderen worden minimaal twee keer per jaar bezocht.

Wat gebeurt er als mijn kind is afgestudeerd?

Wanneer uw kind is afgestudeerd, dat houdt in dat hij of zij een vak heeft geleerd of een studie heeft afgerond, ontvangt het Nederlandse secretariaat hiervan bericht. Wij informeren u daarover.

U heeft dan nog drie maanden de tijd om na te denken of u een nieuw kind wilt ondersteunen. Deze drie maanden is uw maandelijkse bijdrage gericht op de bekostiging van een zogenoemd 'send-off package'. De inhoud van dit afstudeerpakket is verschillend. Het is er in elk geval op gericht uw kind te ondersteunen bij het zelfstandig vormgeven van zijn leven. Een timmerman krijgt bijvoorbeeld gereedschap. Tijdens deze periode van drie maanden wordt u door ons secretariaat gebeld met de vraag of u kiest voor het ondersteunen van een nieuw kind.