De beroepsopleiding van CCP: VTI (Vocational Training Institute)

CCP heeft 2 prachtige schoolgebouwen in Mbale mogen bouwen in de afgelopen jaren, dankzij de gulle giften van sponsors en de verdubbelingsacties bij Stichting De Wilde Ganzen en Impulsis.

Het grootste schoolgebouw staat aan de Palissa Road in Mbale en herbergt diverse opleidingen en is aan de straatkant verhuurd aan een supermarkt.


De Technische school herbergt diverse technische opleidingen en ligt iets meer afgelegen van Mbale in verband met geluidsoverlast.


De jarenlange onderdrukking door dictator Amin heeft ook zijn uitwerking gehad op het onderwijs in Uganda. Dit leidde tot de oprichting van stichting Christian Childcare Project, dat zich richtte op scholing voor kansarme kinderen.

Het oorspronkelijke doel was de kinderen te voorzien van schoolmateriaal, schoolgeld en medische zorg, zodat ze op konden groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen. Toen de kinderen groter werden, kwam de vraag om een relevante opleiding waarmee ze in hun eigen onderhoud zouden kunnen voorzien. In antwoord hierop is in 1990 een beroepsopleiding, "CCP Vocational Training Institute", opgericht.

Het Vocational Training Institute (VTI) is opgericht door CCP om kansarme jongeren die niet verder kunnen studeren de kans te geven een vak te leren.De opleiding werd vervolgens ook opengesteld voor kinderen uit de omgeving, waardoor de school steeds meer zelf in het onderhoud kan voorzien. Het aantal inschrijvingen stijgt nog steeds.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het niveau van de VTI hoog is. Onze studenten behoren tot de meest gevraagden door het zich snel ontwikkelende bedrijfsleven! Zij werken als zelfstandige of in loondienst, verspreid over Uganda.

Tot op heden heeft CCP al meer dan 2000 studenten opgeleid, waarvan velen deel uitmaakten van ons sponsorprogramma. Het aantal leerlingen groeit jaarlijks. Door de inschrijving van studenten die geen 'sponsorkinderen' zijn, worden er inkomsten gegenereerd. Hiermee wordt gedeeltelijk de scholing van andere studenten gefinancierd.

Alle opleidingen hebben een algemeen onderdeel, waar zij onderwijs gegeven wordt in een viertal gebieden: landbouw (gewassen, plagen en ziektes bestrijden), huishoudkunde (voedselbereiding, gezondheid), handelskennis (boekhouden, bedrijf opstarten, marktwerking) en maatschappijleer (seksuele moraal, AIDS, het verzorgen van AIDS-patienten).

De studierichtingen

VTI is een beroepsopleiding met verschillende studierichtingen.

 • Administratief medewerker;
 • Hotel en catering;
 • Kleuterleid(st)er;
 • Boekhouding;
 • Logistiek Management;
 • Bedrijfsmanagement;
 • Projectplanning -en management.

We zijn erg blij met de computers en de beamer die vanuit Nederland zijn geschonken, hieronder ziet u een foto van het computerlokaal.


VTI biedt ook een aantal technische opleidingen, die ondergebracht zijn in een apart schoolgebouw, bekostigd door de Hans van Bokkem Foundation:

 

 • Motorvoertuig techniek;
 • Electrotechniek;
 • Loodgieter;
 • Bouwcursussen (metselen, timmeren).


Hieronder ziet u enkele trotse VTI studenten van de Technische School poseren.


Een foto impressie van de diverse technische opleidingen.

Hieronder ziet u een kort filmpje van de diploma uitreiking in november 2012. Trotse studentes dansen van blijdschap omdat ze hun diploma hebben behaald!