Disclaimer

De website van Stichting Christian Childcare Programme is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stichting Christian Childcare Programme,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

Stichting Christian Childcare Programme sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Stichting Christian Childcare Programme of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Stichting Christian Childcare Programme te kunnen raadplegen.

 

Stichting Christian Childcare Programme mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting Christian Childcare Programme is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Christian Childcare Programme geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

 

Op de website van Stichting Christian Childcare Programme staan links naar websites van derden. Stichting Christian Childcare Programme is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

 

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Stichting Christian Childcare Programme blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Christian Childcare Programme. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Christian Childcare Programme.

 

25 mei 2018